مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود
نسخه نشانه گذاری ، دارای شرح و هایپرلینک شده بخشنامه ی شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1401 به کد ضابطه 21011301-1401/531185 که طی بخشنامه شماره 1401/531185 به تاریخ 1401/09/30
(https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5756)

در تاریخ 1401/10/10  در تارنمای امورنظام فنی و اجرایی کشور منتشر گردید.
این نسخه شاخص های سه ماهه های اول و دوم  سال 1401 را در بر دارد

#تعدیل
#شاخص_تعدیل
#شاخص_قطعی
#دوره
#سه_ماهه_سوم
#سه_ماهه_چهارم
#شاخص_مبنا
#شاخص_دوره
#فهرست_بها
#به_روز_رسانی
#به_هنگام_سازی
#سازمان_برنامه_و_بودجه
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metro
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_1401_1_2@metror.pdf)شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم 1401شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم 14013923 kB422

با درود


نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٨ درصد و ٤٤.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
نرخ تورم سالانه در یازده (۱۱) ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به مقدار زیر بوده است:
۱- فروردین ماه ۱۴۰۰ : ۳۸.۹٪
۲- اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ : ۴۱٪
۳- خرداد ماه ۱۴۰۰ : ۴۳٪
۴- تیر ماه ۱۴۰۰: ۴۴.۲٪
۵- مرداد ماه ۱۴۰۰ : ۴۵.۲٪
۶- شهریور ماه ۱۴۰۰ : ۴۵.۸٪
۷- مهر ماه ۱۴۰۰ : ۴۵.۴٪
۸- آبان ماه ۱۴۰۰ : ۴۴.۴٪
۹- آذرماه ۱۴۰۰ : ۴۳.۴٪
۱۰- دی ماه ۱۴۰۰ : ۴۲.۴٪
۱۱- بهمن ماه ۱۴۰۰ : ۴۱.۴٪
#نرخ_تورم
#شاخص_قیمت
#شاخص_مصرف_کننده
#آبان
#مرکز_آمار
#کاهش !!
#افزایش
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
https://t.me/metror/3574

با درود
- دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع كرونا (كوويد 19) 
- به انضمام پرسش و پاسخ رفع ابهام ضریب آن
- و نامه شماره ۳۰۰۸۱۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از رئیس امور نظام فنی درباره تعلق جبران آثار کرونا به تعدیل و تفاوت بهای مصالح.


پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (300810-Covid19.jpg) تعلق جبران آثار کرونا به تعدیل و تفاوت بهای مصالحنامه 300810 جبران آثار کووید47 kB2023
Download this file (FAQ-COVID19-1400-216997-14000512.pdf)پرسش و پاسخ بخشنامه جبران آثار کوویدپرسش و پاسخ -14000512 کووید427 kB1426
Download this file (Covid19_216997@metror.pdf)دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع كروناجبران آثار کرونا2430 kB1878
با درود
نسخه نشانه گذاری ، دارای شرح و هایپرلینک شده بخشنامه ی شاخص‌های قطعی و موقت تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و پیوست های آن که طی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۰۱۰۰به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
(http://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5619)

دیروز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در تارنمای امورنظام فنی و اجرایی کشور منتشر گردید.
این نسخه شاخص های سه ماهه های اول و دوم و سوم و چهارم سال 1399 را یکجا در بر دارد
توجه : چرایی موقت بودن برخی شاخص های تعدیل سال 1399 نیز در فایل پیوست شرح داده شده است.

#تعدیل
#شاخص_تعدیل
#شاخص_قطعی
#دوره
#سه_ماهه_سوم
#سه_ماهه_چهارم
#شاخص_مبنا
#شاخص_دوره
#فهرست_بها
#به_روز_رسانی
#به_هنگام_سازی
#سازمان_برنامه_و_بودجه
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil_4doreh_1399@metror_ir.pdf)فایل کامل شاخص های سال 1399 با شرحسه ماهه های سال 13994887 kB21262

نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور برابر ۳۸.۹٪ بوده است!،
فایل کامل شاخص های قیمت مصرف کننده در فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلامی مرکز آمار ایران را ، از نشانی زیر دریافت نمایید :


https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/shg001.pdf

جالب است بدانیم متوسط نرخ تورم پیش بینی شده بانک جهانی (http://www.worldbank.org/)

برای سال ۲۰۲۱ برای امارات و قطر و افغانستان کمتر از ۴٪ پیش بینی شده است.
نرخ تورم سالانه در ماه نخست سال ۱۴۰۰ به مقدار زیر بوده است:
- فروردین ماه ۰۰ : ۳۸.۹٪

#نرخ_تورم
#شاخص_قیمت
#شاخص_مصرف_کننده
#مرکز_آمار
#کاهش
#افزایش
#بانک_مرکزی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror‌

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (shg001_1400.pdf)شاخص تورم فروردین ماه 1400تورم فروردین 1400 - اعلامی مرکز آمار281 kB1264

با درود
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت برای کارکردهای تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. ( لینک خبر)
#جبران_آثار
#افزایش_قیمت_ارز
#فاقد_تعدیل
#شاخص_تعدیل
#شاخص_متناظر
#ریالی_ارزی
#نسبت_وزنی
#مبلغ_جبرانی_متناظر
#ضریب_جبرانی
#تورم_فرضی
#تاخیر_مجاز
#حوزه_صنعت_نفت

#EPC
#PC
#DB
566539
54504
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

«پیرو دستورالعمل شماره 99/330267 مورخ 99/06/26 نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور (تمدید بخشنامه سال 1395) که از نوع اول (لازم الاجرا) ابلاغ گردیده است، به منظور تکمیل و تسهیل کاربرد آن در مواردی که از فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت استفاده می کنند، به استناد جزء 8 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره 20/2-34 مورخ 1398/01/31 وزیر محترم نفت، بدین وسیله دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (تمدید بخشنامه سال 1395)، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت ها از سوی پیمانکار قبل از 1391/05/01 دریافت گردیده، برای کارکردهای از 1391/01/01 لغایت 1399/12/29 ابلاغ می گردد.»
برای دریافت تصاویر این ابلاغیه اینجا کلیک کنید.

 

دستورعمل نحوه جبران آثار به سبب افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی بدون تعدیل - نوبت سوم

نسخه کامل بخشنامه شماره 566539 به تاریخ 99/10/23 و پیوست ها و بوکمارک ها و لینک ها از تارنمای مترور شامل :

لینک دریافت :  دستورعمل نحوه جبران آثار به سبب افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی بدون تعدیل - نوبت سوم همراه با کلیه لینک ها و بخشنامه های مورد نیاز یکجا در فایل پیوست  تهیه شده توسط مهندس مترور احمدرضا جعفرزاده


لینک نسخه اصلی از تارنمای سازمان برنامه و بودجه:

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5560

به همراه پرسش و پاسخ شماره 5102082

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (99-566539@metror.pdf)دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديفایل کامل بخشنامه و پرسش و پاسخ و پیوندها و پیوست ها5474 kB2415

بادرود
اصلاحیه دستورعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
پیرو ابلاغ بخشنامه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت به شماره ۳۸۷۱۰۳-۲۸.۱ تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۱، با توجه به تدوین و افزوده شدن فهرست‌های بهای جدید و نیز تغییرات اعمال‌شده در نحوه ارائه اطلاعات در تارنمای بورس کالای ایران و همچنین حمایت از تولید داخل گروه‌های فلزات فولاد API و انتخاب شاخص مناسب از شاخص‌های بورس کالا،
اصلاحیه دستورعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت به شرح پیوست ابلاغ گردیده :

https://metror.ir/index.php?option=com_attachments&task=download&id=395

هفت مورد دگرش اساسی که براساس بخشنامه ۵۵۱-۲۰/۲ در بخشنامه 387103 تعدیل پیمان های صنعت نفت انجام گرفته به شرح زیر است:
۱- افزوده شدن ۶ فهرست های بهای زیر به جمع فهرست های بهای مشمول تعدیل:
- گاز رسانی به صنایع
- خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
- تعميرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز
- تعمیرات پالایشگاه
- تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت
- عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۲- افزوده شدن فرمول تعدیل برای فهرست بهای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۳- افزوده شدن شاخص های تطبیق بتا و بتا صفر ( ß ، ß0 ) به فرمول ESi
۴- تغییراتی در تعریف W , W0 و Z , Z0
۵- دگرشی در دیگر ضوابط تعیین شاخص ها، در صورت عدم وجود شاخص "قیمت پایانی"
۶- کاربرد قیمت های پایانی بورس کالای ایران برای شاخص فولاد API در جهت حمایت از تولید داخل
۷- ارائه جدول شاخص های تطبیق برای گروه فلزاتی که در بورس کالای ایران ارائه نمی شوند.

و اما همان گونه که نوید داده شد ، موارد بالا در حال افزودن شدن به بسته تعدیل پیمان های صنعت نفت تارنمای مترور می باشد:
https://www.metror.ir/index.php/metror-shop/kt/kt24

#صنعت_نفت

#تعدیل_آحاد_بها
#تعدیل_پیمان
#شاخص_تعدیل
#شاخص_مبنا
#شاخص_تطبیق

#P
#C
#EPC
#PC
#EP
بورس کالای ایران به آدرس www.ime.co.ir می باشد.
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (551--387103.pdf)اصلاحیه تعدیل 387103بخشنامه 551969 kB1930

با درود

در پی افزایش نرخ بنزین از تاریخ 24 آبان ماه سال 98 ، سازمان برنامه برای قراردادهای پیش از این تاریخ بخشنامه جبرانی را صادر نمود:

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ به شماره بخشنامه 627880 به تاریخ 30/10/1398 ابلاغ و از سوی سازمان برنامه و بودجه بر روی تارنمای نظام فنی کشور قرار گرفته است :
نسخه بوکمارک شده آن به پیوست است .
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkhe-Benzin_627880@metror.pdf)ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ - بخشنامه 627880به همراه جدول مصرف سوخت خودروهای تولید داخل1827 kB894

با درود
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398 برای فصل های 19 رشته به همراه شاخص های رشته ای ( در 16 رشته ! ) و تفاوت بهای قیر در کارهای آسفالتی (برای دو رشته )،
امروز ( 27 آذرماه 98 ) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید؛

نسخه بوکمارک شده به پیوست می باشد و پیوند اصلی از تارنمای نظام فنی به نشانی زیر است :

http://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5413
#شاخص
#تعدیل
#تعدیل_آحاد_بها
#شاخص_های_تعدیل
#شاخص_های_قطعی
#رشته_ای
#تفاوت_بهای_قیر
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil98-1-2@metror.pdf)شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم 98شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم 981597 kB1327

 صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  را ،
از روش کارت به کارت ، پرداخت نمایید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register