مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور


با درود
تاخیر ( دیر ) = انجام در مدتی پس از سررسید مقرر در برنامه مبنا.
تاخیر مجاز : تاخیر به سبب عدم قصور با مدت منتهی به پایان مهلت آن است.
تاخیر غیرمجاز : تاخیر به سبب قصور در بازه زمانی پس از پایان مهلت تاخیر مجاز و منتهی به پایان مهلت تاخیر غیرمجاز.
پایان مهلت تاخیرات : با اولویت اتمام کار و تاخیرات مجاز ، پایان مهلت تاخیر مجاز؛ زمان منتهی به تلقی حذف انجام یا پرشدن سقف جبران خسارات تاخیر و در تاخیر غیرمجاز منتهی به ؛ تلقی عدم انجام یا پرشدن سقف جریمه تاخیرغیرمجاز است.
شرایط پس از پایان مهلت تاخیرات :  برحسب مورد می تواند؛ فسخ یا خاتمه قرارداد یا حدف انجام آن مورد، به خواست طرف خسارت دیده ، یا انجام باقیمانده کار در صورتِ جبران خسارت درتاخیرات مجاز یا عدم اعمال جریمه در تاخیرات غیرمجاز، در مدتی مشخص و متناسب با آن ‌باشد.
توجه : تاخیر ، بی پایان نیست از این رو ؛ دارای یک مهلت یا حد پایانی قابل پذیرش است.
#تاخیر
#تاخیر_مجاز
#تاخیر_غیرمجاز
#پایان_مهلت_تاخیرات
دانایی ، توانایی‌ست  وتوانایی، کامیابی.
کامیاب باشیم.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

 صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  را ،
از روش کارت به کارت ، پرداخت نمایید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register