مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

 به کارشناس متره و برآورد " مترور" گویند.

 متصدیان این شغل ، انجام امور مربوط به فعالیتهای بخشهای مختلف متره و برآورد که شامل محاسبه مقادیر اقلام کار ، سنجش و برآورد میزان مصالح و نیروی انسانی ، ابزار وماشین آلات و حمل و نقل و بطورکلی هزینه و اعتبارات مالی و زمان موردنیاز جهت انجام پروژه و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجود ، همچنین برآورد و اندازه گیری مقادیر مصالح ، نیروی انسانی ، ابزار وماشین آلات و حمل و نقل و زمان صرف شده در پایان پروژه‌ها و تهیه گزارشات و تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه تحلیلهای لازم در هر مورد ، کار با نرم افزارهای متره و برآورد ، مشارکت در تهیه مناقصه و نظایر آن در پروژه های گوناگون است را تحت نظارت مافوق سازمانی برعهده دارند.

در طرح طبقه بندی مشاغل ، این شغل به 6 گروه مهارتی طبقه بندی شده است. 

شرح مهارت عمومی و مشترک(در تمامی گروههای 6 گانه‌این شغل) :

- آشنایی با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی

- آشنایی با اصول متره و برآورد در پروژه های مورد فعالیت

- آشنایی با اصول و ضوابط مرتبط با اجرای پروژه های فنی و مهندسی در بخشهای طراحی ، مشاوره و نظارت

- آشنایی کامل با کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهای تخصصی متره  

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کانال تلگرامی مترور

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register