فروشگاه مترور

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

تجزیه بها و پیشنهاد قیمت

سفارش توسط: orderby نمایش:
سازنده: قیمت: از به تومان تنظیم دوباره فیلتر
دیدگاه ها (0)
مقدار دورریز و افت برخی ساختمایه‌ها و ابزارو تجهیز
10,000 تومان
دیدگاه ها (1)
فایل اکسل محاسبه و آنالیز نفرساعت کارگرساده و بیش از 480 عنوان شغل پروژه‌ها و پایه فهرست های بها ، همراه دستمزدهای سال 1397 و مقایسه این دو
50,000 تومان
دیدگاه ها (0)
اشتراک و اختلاف فهرست و مقادیر منضم به پیمان
با فهرست بهای واحد پایه و الزام کاربرد آنها در تعریف و تعیین قیمت کارها و قیمت‌های جدید و دفاعیه آن ،نسخه 1396
تبیین اقلام با پرداخت فاکتوری به این جزوه افزوده شد.
26,000 تومان
دیدگاه ها (0)
تجزیه‌های بها و قیمت های جدید
25,000 تومان
دیدگاه ها (0)
نگرشی بر روش ردیف‌یابی در فهرست های بها و مقادیر پیمان ‌یا برآورد
15,000 تومان
دیدگاه ها (0)
" نرخ عامل های تجزیه بها و فهرست های بهای پایه و غیرپایه "
65,000 تومان
دیدگاه ها (0)
مجموعه 8 جلدی پرسش و پاسخ ها در اصول حاکم بر پیمان
30,000 تومان
Company MAXXmarketing GmbH

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register