09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

تماس با مترور

به نام خداوند جان و خرد

از روز نخست، جشن برپا نهاده و زیباترینش را نوروز نام نهادند،
نیاکانی به این شادی و شگرفی ،
بلند اندیشه ، دلی پاک و دریایی،
آریایی،
جشن شان ماندگار ، برآوَردشان ابدی ، آنانی که؛
زیباترین و شادترین ها را برای ما خواستند و ما نیزبرای دوستان و آیندگان:
همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو، نوروز باد
نوروزتان خجسته باد.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

هدیــه‌ی نوروزی ما:
http://www.metror.ir/index.php/metror-shop/fhb/jz120?attr[1]=14

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان  قرار مي‌گيرد.
http://www.metror.ir/index.php/metror-shop

اگرجستجوی شما بدون پاسخ مانده است از لینک جستجوی هوشمند ، دوباره تلاش فرمایید :

کتاب و جزوه های مترور

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register