03137866718    شنبه تا آدینه ، از ۸ بامداد تا 10 شب

تماس با مترور

01 گزینه های مترور

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان قرار گرفته است.

پروژه ها و مناقصات شما
مترور آمادگی دارد آنالیزبها،پیشنهادقیمت،قیمت‌های جدید و دیگر پروژه های شما ارجمندان را تهیه و دفاعیه آن را به انجام رساند.

آموزش های مترور
مترور آمادگی دارد آموزش های ویژه خود را در سرفصل‌های موردنگر و در هرجای ایران برای شما ارجمندان و سازمان ها و شرکت ها تدریس نماید.

کتاب و جزوه های مترور

ما همچنان در خدمت شما ارجمندان هستیم
تارنمای مترور
تارنمای مترور نخستین و تنها تارنمای کارشناسی آموزشی ویژه‌ی متره و برآورد و آیین ‌ها و اصول حاکم بر پیمان‌ها در ایران است.
این یک داوش(ادعا) نیست ، ما سال‌هاست با شما هستیم.
کتاب و جزوه های مهندس مترور جعفرزاده اگر راهگشا نباشند یک راهنما و نقشه‌ی راهی هستند برای همراهی با شما تا رفع مشکلتان.
ماهمچنان اعتماد شما را همراه خود داریم
پرسش های پرکاربرد


مشکل های اساسی شما در پروژه ها چیست؟

راه حل آنها را به ما بسپارید. ، یا جزوه ها و جستارهای ما را بخوانید و عمل نمایید.

 

مدت پیمان تان تمام شده است ؟

ما راه های کم هزینه تری را برای تمدید یا خاتمه پیمان تان برای شما درنگر داریم ، اگر حل مشکتان را به ما بسپارید. مهندس مترور جعفرزاده

در اجرای پروژه و پیمان دیرکرد دارید و در پی مجاز نمودن آن هستید؟

راه های گوناگونی برای برون رفت از اینگونه مشکل ها وجود دارد ، اگر وضع وجود را بدتر نکنیم و آن را به کاردانش بسپاریم.

می دانید چه کمکی از دست ما ساخته است؟

ما کتاب و جزوه های فراوانی داریم که تجربه چند ساله‌ی ماست ، راه های گوناگونی که سعی و خطا رفتیم و اینک تنها تلاش‌های به ثمر نشسته ودرست را به استناد قوانین و آیین نامه ‌ها و بخشنامه ها در جزوه های کاربردی گرد آورده ایم ، همچنین دوره های رودرروی (‌حضوری ) ما می تواند ، داشته های مان را با هم و درکنار هم به اشتراک بگذارد. دیدارو کامیابیتان تان را آرزوست. مهندس مترور جعفرزاده

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register