فروم پشتيباني سايت مترور
قراردادهاي همسان و شرايط عمومي خدمات مشاوره - نسخه قابل چاپ

+- فروم پشتيباني سايت مترور (http://www.metror.ir/teach)
+-- انجمن: دانلود فایل قوانین ، بخشنامه ها ، مقالات و مطالب (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مشاوران و نظارت (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- موضوع: قراردادهاي همسان و شرايط عمومي خدمات مشاوره (/showthread.php?tid=73)قراردادهاي همسان و شرايط عمومي خدمات مشاوره - metror - 17-09-2013 06:04 PM

قراردادهاي همسان و شرايط عمومي خدمات مشاوره
بخشنامه شماره 2460-54-842-105
مورخ 29-04-1379
[attachment=91]