فروم پشتيباني سايت مترور
كتاب متره و برآورد هنرستان - نسخه قابل چاپ

+- فروم پشتيباني سايت مترور (http://www.metror.ir/teach)
+-- انجمن: دانلود فایل قوانین ، بخشنامه ها ، مقالات و مطالب (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: جزوه های مترور (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: كتاب متره و برآورد هنرستان (/showthread.php?tid=65)كتاب متره و برآورد هنرستان - metror - 05-05-2013 03:48 PM

كتاب درسي متره و برآورد هنرستان :
- فصل اول :آشنايي با متره و برآورد [attachment=80]

- فصل دوم : آشنايي با سرفصل هاي كارهاي ساختماني و محاسبات [attachment=81]و[attachment=82]

- فصل سوم : حمل مصالح و تجهيزكارگاه و ضرايب
[attachment=87]
- فصل چهارم : كارعملي ( پروژه )
[attachment=88]