فروم پشتيباني سايت مترور

نسخه کامل: كتاب متره و برآورد هنرستان
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
كتاب درسي متره و برآورد هنرستان :
- فصل اول :آشنايي با متره و برآورد [attachment=80]

- فصل دوم : آشنايي با سرفصل هاي كارهاي ساختماني و محاسبات [attachment=81]و[attachment=82]

- فصل سوم : حمل مصالح و تجهيزكارگاه و ضرايب
[attachment=87]
- فصل چهارم : كارعملي ( پروژه )
[attachment=88]
لینک مرجع