09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پيمان های ریالی بدون تعدیل (1397) به شماره بخشنامه 97/376049 به تاریخ 97/07/18 
برای تعدیل های از 139/10/01 تا پایان سال 1397 ، در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری (دانلود) فرمایید:
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Arz-376049-970718.pdf)دانلود بخشنامه 376049جبران آثارافزایش نرخ ارز 13972302 kB687
با درود
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ريالي بدون تعدیل (تمديد بخشنامه سال 1395) به شماره بخشنامه 97/376052 به تاریخ 97/07/18
در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری ( دانلود) فرمایید:
(‌پیوند دانلود بخشنامه اصلی به شماره بخشنامه 34643 مربوط به سال 1391)
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tamdid-Arz-376052-970718.pdf)جبران اثار افزایش نرخ ارز-376052جبران اثارافزایش نرخ ارز و تمدید بخشنامه قبلی1149 kB416

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396

 

شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 امروز 13 تیرماه د1396 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این خبر در کانال تلگرامی مترور نیز با پیوند فایل اصلی آمده است. .
و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون

پیروز باشید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil-96-2_metror.pdf)شاخص های قطعی تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 96شاخص های تعدیل815 kB7082
دیدگاه #مهندس_مترور_جعفرزاده درباره‌ی پرسش و پاسخ شماره 021007 سازمان برنامه و بودجه و اینکه کارکرد منفی تعدیل ندارد

این دیدگاه با نام پرسش و پاسخ شماره 13-160 در کانال تلگرامی مترور آمده است :

پرسش : آیا  مشاور می‌تواند براساس شرایط عمومی پیمان 4311 ، درپایان مدت اولیه یا هرتمدید مدت پیمان ، بازه زمانی محدود یا بی درنگی (‌ضرب الاجلی) را برای تهیه و ارائه‌ی لایحه تاخیرات به پیمانکار دیکته نماید؟

پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده

با درود ،

مشاور تنها در چارچوب مفاد پیمان و اسناد آن می تواند چنین بازه ها یا کرانه‌هایی را تعیین نماید ، بنابراین اگر چنین باشد، پاسخ بلی است وگرنه مفاد پیمان و شرایط عمومی پیمان بر دستور وی برتری دارد.

اما یادآوری چند نکته را در اینجا بایسته می دانم ، نخست اینکه به دید بنده براساس بند ب ماده 39 و در دامنه‌ی مدت اولیه پیمان می توان برای قسمت‌های مستقلی از کار مدت اولیه‌ی جداگانه‌ و کمتر از مدت اولیه‌ی پیمان درنگر داشت،

همچنین توجه شود که براساس ماده 46 برخی تاخیرها می تواند به فسخ پیمان از سوی کارفرما بینجامد،

و از آنجا که افزون بر ماده 46 ، تصمیم برای برخی دیگر از دیرکردها یا دیگر بازه‌های آن ، در ماده‌های دیگری از شرایط عمومی پیمان همچون ماده 30 و 50 آمده ، باید گفت نه تنها تاخیرها باید در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان بررسی و تعیین تکلیف گردند ، بلکه شایسته است در بازه های زودتری که در این شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و به ویژه پیش از آنکه تاخیرهای موضوع ماده 46 و یا جریمه‌های موضوع بند ب ماده 50  ایجاد و دردسر ساز گردند یا تحویل بخش‌های مستقل با اشکال روبرو گردند نیز ، از پیمانکار درخواست و تعیین تکلیف گردند.

برای آگاهی بیشتر برگه‌های پیوست را نگرش فرمایید.

پیروز و سربلند باشید.

#مهندس_مترور_جعفرزاده

Email : metror.civil@gmail.com

 

کانال تلگرامی مترور :

@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (135-27_(2)_BTadil_Karkerd_Manfi@metror.pdf)کارکرد منفی و تعدیلکارکرد منفی تعدیل ندارد1042 kB322

شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396 امروز 4 بهمن ماه 1396 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این نسخه در کانال تلگرامی مترور نیز بارگذاری گردیده است.

و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون

پیروز باشید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tadil1_2_1396@metror.pdf)شاخص های سه ماهه اول و دوم 1396شاخص های تعدیل سه ماهه نخست و دوم 963846 kB8847
نرخ فولاد و سیمان در نیمه نخست سال 1396 جهت محاسبه تفاوت بهای مصالح (‌تفاوت بهای ساختمایه ها) بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.
نسخه نشانه گذاری و کاربردی آن به پیوست پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 96 از محصول های تارنمای مترور افزوده خواهد شد.
کامیاب باشید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nerkh_1_96_metror-ir.pdf)فایل نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 96تفاوت بهای مصالح ، نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 96510 kB970
شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1395 امروز دوم مردادماه 1396 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت.
نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (1290233-tadil-NimeDovom-95@metror.pdf)شاخص های قطعی تعدیل سال 1395نشانه گذاری و بوکمارک شده از سوی تارنمای مترور1317 kB14198
نرخ فولاد و سیمان در نیمه نخست سال 1395 جهت محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح (‌تفاوت بهای ساختمایه ها) بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی قرار گرفته است.
نسخه نشانه گذاری و کاربردی آن به پیوست پیشکش گردیده ودر بسته نرخ عوامل تجزیه بهای 95 از محصول های سایت مترورارائه خواهد شد.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (95-929352_metror-ir.pdf)- فایل نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 95تفاوت بهای مصالح ، نرخ فولاد و سیمان نیمه نخست 95639 kB4853

شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1395 امروز 11 دی ماه 1395 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این نسخه در کانال تلگرامی مترور نیز بارگذاری گردیده است.
و تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) : جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون

پیروز باشید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (95-929318_1_2_95_metror_ir.pdf)شاخص های قطعی تعدیل 95شاخص های قطعی تعدیل سه ماهه های اول تا چهارم 13943830 kB12419
بخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارزو جبران آثار هدفمندي در پيمان هاي فاقد تعديل در سال 1395 به شماره بخشنامه شماره 95-908662 به تاریخ  1395/09/29 امروز 1 دی ماه 1395 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. فایل نشانه گذاری شده ویژه تارنمای متروراز این بخشنامه را می توانید از پیوند زیربارگیری (دانلود)‌ فرمایید.
طی بند 9 همین بخشنامه نیز ، بخشنامه 100/34643 جبران آثار هدفمندی برای کارکرد های مربوط تا پایان سال 95 تمدید شده است.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (95-908662.pdf)دانلود فایل بوکمارک بخشنامه 908662جبران اثار تغییر بهای ارز و هدفمندی یارانه ها در سال 1395649 kB8786

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، روي لوگوی به پرداخت ملت كليك یا به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک یا تلگرام نمایید.
http://metror.ir/shaparak
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کد پرداخت از طریق تلفن همراه  USSD code
*788*999*652867#

و خرید شارژ 
http://metror.charg.ee/

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register